Share on facebook
Share on google

THAY MÀN HÌNH MACBOOK CHÍNH HÃNG  LẤY NGAY 

HOTLINE : 0903 963 966 – 028.6272 1537 

Địa chỉ : Số 2 Đồng Nai, Phường 2, Tân Bình , TP HCM (Đối Diện Sân Bay Tân Sơn Nhất , Không Phải Khu Bắc Hải Quận 10 )

www.Suamacbook.KFS.vn 

THAY MÀN HÌNH MACBOOK AIR 

 

Thay Màn Hình MacBook Air 2019 Giá 12tr New

Thay Màn Hình MacBook Air 2018 Giá 10tr New

Thay Màn Hình MacBook Air 2017 Giá 8tr New

Thay Màn Hình MacBook Air 2016  Giá 7tr New

Thay Màn Hình MacBook Air 2015  Giá 6tr5  New

Thay Màn Hình MacBook Air 2014 Giá 6tr5  New

Thay Màn Hình MacBook Air 2013  Giá 6tr5  New

Thay Màn Hình MacBook Air 2012  Giá 4tr5  New

Thay Màn Hình MacBook Air 2011  Giá 4tr  New

Thay Màn Hình MacBook Air 2010  Giá 4tr  New

Màn new bảo hành 06 tháng  đã qua sử dụng bảo hành 1 tháng

THAY MÀN HÌNH MACBOOK RETINA 

 

Thay Màn Hình Macbook Retina 2019 15 inch Giá: 16.000.000 VND new 100%  
Thay Màn Hình Macbook Retina 2018 15 inch Giá: 14.000.000 VND new 100%
Thay Màn Hình Macbook Retina 2017 15 inch Giá: 12.000.000 VND new 100%
Thay Màn Hình Macbook Retina 2016 15 inch Giá: 10.000.000 VND New 100%
Thay Màn Hình Macbook Retina 2017 15 inch Giá: 10.000.000 VND new 99.9%
Thay Màn Hình Macbook Retina 2016 15 inch Giá: 10.000.000 VND new 99.9%
Thay Màn Hình Macbook Retina 2017 15 inch Giá: 9.000.000 VND new 99%
Thay Màn Hình Macbook Retina 2016 15 inch Giá: 8.000.000 VND new 98% 

Thay Màn Hình Macbook Retina 2019 13 inch Giá: 16.000.000 VND new 100%  
Thay Màn Hình Macbook Retina 2018 13inch Giá: 14.000.000 VND new 100%

Thay Màn Hình Macbook Retina 2017 13 inch Giá: 12.000.000 VND new 100%
Thay Màn Hình Macbook Retina 2017 13 inch Giá: 10.000.000 VND new 100%
Thay Màn Hình Macbook Retina 2017 13 inch Giá: 9.000.000 VND new 100%
Thay Màn Hình Macbook Retina 2017 13 inch Giá: 8.000.000 VND New 100%
Thay Màn Hình Macbook Retina 2017 13 inch Giá: 8.000.000 VND new 99.9%
Thay Màn Hình Macbook Retina 2017 13 inch Giá: 8.000.000 VND new 99.9%
Thay Màn Hình Macbook Retina 2017 13 inch Giá: 7.000.000 VND new 99%
Thay Màn Hình Macbook Retina 2017 13 inch Giá: 7.000.000 VND new 98%

Thay Màn Hình Macbook Retina 2016 15 inch Giá: 14.000.000 VND new 100%  
Thay Màn Hình Macbook Retina 2016 15 inch Giá: 13.000.000 VND new 100%
Thay Màn Hình Macbook Retina 2016 15 inch Giá: 12.000.000 VND new 100%
Thay Màn Hình Macbook Retina 2016 15 inch Giá: 11.000.000 VND New 100%
Thay Màn Hình Macbook Retina 2016 15 inch Giá: 10.500.000 VND new 99.9%
Thay Màn Hình Macbook Retina 2016 15 inch Giá: 10.000.000 VND new 99.9%
Thay Màn Hình Macbook Retina 2016 15 inch Giá: 9.000.000 VND new 99%
Thay Màn Hình Macbook Retina 2016 15 inch Giá: 8.000.000 VND new 98% 

Thay Màn Hình Macbook Retina 2016 13 inch Giá: 12.000.000 VND new 100%
Thay Màn Hình Macbook Retina 2016 13 inch Giá: 11.000.000 VND new 100%
Thay Màn Hình Macbook Retina 2016 13 inch Giá: 10.000.000 VND new 100%
Thay Màn Hình Macbook Retina 2016 13 inch Giá: 9.000.000 VND New 100%
Thay Màn Hình Macbook Retina 2016 13 inch Giá: 8.000.000 VND new 99.9%
Thay Màn Hình Macbook Retina 2016 13 inch Giá: 7.000.000 VND new 99.9%
Thay Màn Hình Macbook Retina 2016 13 inch Giá: 6.000.000 VND new 99%
Thay Màn Hình Macbook Retina 2016 13 inch Giá: 5.500.000 VND new 98%

Thay Màn Hình Macbook Retina 2015 15 inch Giá: 9.500.000 VND new 100%  
Thay Màn Hình Macbook Retina 2015 15 inch Giá: 9.000.000 VND new 99%
Thay Màn Hình Macbook Retina 2015 15 inch Giá: 8.000.000 VND new 98%
Thay Màn Hình Macbook Retina 2015 15 inch Giá: 7.500.000 VND New 97%
Thay Màn Hình Macbook Retina 2015 15 inch Giá: 7.000.000 VND new 96%
Thay Màn Hình Macbook Retina 2015 15 inch Giá: 6.500.000 VND new 95%
Thay Màn Hình Macbook Retina 2015 15 inch Giá: 6.000.000 VND new94%
Thay Màn Hình Macbook Retina 2015 15 inch Giá: 5.500.000 VND new 90% 

Thay Màn Hình Macbook Retina 2015 13 inch Giá: 9.000.000 VND new 100%  
Thay Màn Hình Macbook Retina 2015 13 inch Giá: 8.500.000 VND new 99%
Thay Màn Hình Macbook Retina 2015 13 inch Giá: 8.000.000 VND new 98%
Thay Màn Hình Macbook Retina 2015 13 inch Giá: 7.500.000 VND New 97%
Thay Màn Hình Macbook Retina 2015 13 inch Giá: 7.000.000 VND new 96%
Thay Màn Hình Macbook Retina 2015 13 inch Giá: 6.500.000 VND new 95%
Thay Màn Hình Macbook Retina 2015 13 inch Giá: 6.000.000 VND new94%  

Thay Màn Hình Macbook Retina 2015 13 inch Giá: 5.500.000 VND new 90%  

Thay Màn Hình Macbook Retina 2014 15 inch Giá: 9.500.000 VND new 100%  
Thay Màn Hình Macbook Retina 2014 15 inch Giá: 9.000.000 VND new 99%
Thay Màn Hình Macbook Retina 2014 15 inch Giá: 8.000.000 VND new 98%
Thay Màn Hình Macbook Retina 2014 15 inch Giá: 7.500.000 VND New 97%
Thay Màn Hình Macbook Retina 2014 15 inch Giá: 7.000.000 VND new 96%
Thay Màn Hình Macbook Retina 2014 15 inch Giá: 6.500.000 VND new 95%
Thay Màn Hình Macbook Retina 2014 15 inch Giá: 6.000.000 VND new94%
Thay Màn Hình Macbook Retina 2014 15 inch Giá: 5.500.000 VND new 90% 

Thay Màn Hình Macbook Retina 2014 13 inch Giá: 9.500.000 VND new 100%  
Thay Màn Hình Macbook Retina 2014 13 inch Giá: 9.000.000 VND new 99%
Thay Màn Hình Macbook Retina 2014 13 inch Giá: 8.000.000 VND new 98%
Thay Màn Hình Macbook Retina 2014 13 inch Giá: 7.500.000 VND New 97%
Thay Màn Hình Macbook Retina 2014 13 inch Giá: 7.000.000 VND new 96%
Thay Màn Hình Macbook Retina 2014 13 inch Giá: 6.500.000 VND new 95%
Thay Màn Hình Macbook Retina 2014 13 inch Giá: 6.000.000 VND new94%
Thay Màn Hình Macbook Retina 2014 13 inch Giá: 5.500.000 VND new 90% 

Thay Màn Hình Macbook Retina 2013 15 inch Giá: 9.500.000 VND new 100%  
Thay Màn Hình Macbook Retina 2013 15 inch Giá: 9.000.000 VND new 99%
Thay Màn Hình Macbook Retina 2013 15 inch Giá: 8.000.000 VND new 98%
Thay Màn Hình Macbook Retina 2013 15 inch Giá: 7.500.000 VND New 97%
Thay Màn Hình Macbook Retina 2013 15 inch Giá: 7.000.000 VND new 96%
Thay Màn Hình Macbook Retina 2013 15 inch Giá: 6.500.000 VND new 95%
Thay Màn Hình Macbook Retina 2013 15 inch Giá: 6.000.000 VND new94%
Thay Màn Hình Macbook Retina 2013 15 inch Giá: 5.500.000 VND new 90% 

Thay Màn Hình Macbook Retina 2013 13 inch Giá: 9.500.000 VND new 100%  
Thay Màn Hình Macbook Retina 2013 13 inch Giá: 9.000.000 VND new 99%
Thay Màn Hình Macbook Retina 2013 13 inch Giá: 8.000.000 VND new 98%
Thay Màn Hình Macbook Retina 2013 13 inch Giá: 7.500.000 VND New 97%
Thay Màn Hình Macbook Retina 2013 13 inch Giá: 7.000.000 VND new 96%
Thay Màn Hình Macbook Retina 2013 13 inch Giá: 6.500.000 VND new 95%
Thay Màn Hình Macbook Retina 2013 13 inch Giá: 6.000.000 VND new94%
Thay Màn Hình Macbook Retina 2013 13 inch Giá: 5.500.000 VND new 90% 

Thay Màn Hình Macbook Retina 2012 15 inch Giá: 8.000.000 VND new 100%  
Thay Màn Hình Macbook Retina 2012 15 inch Giá: 7.000.000 VND new 99%
Thay Màn Hình Macbook Retina 2012 15 inch Giá: 6.000.000 VND new 98%
Thay Màn Hình Macbook Retina 2012 15 inch Giá: 5.500.000 VND New 97%
Thay Màn Hình Macbook Retina 2012 15 inch Giá: 5.000.000 VND new 96%
Thay Màn Hình Macbook Retina 2012 15 inch Giá: 5.000.000 VND new 95%
Thay Màn Hình Macbook Retina 2012 15 inch Giá: 5.000.000 VND new94%
Thay Màn Hình Macbook Retina 2012 15 inch Giá: 5.000.000 VND new 90% 

Thay Màn Hình Macbook Retina 2012 13 inch Giá: 8.000.000 VND new 100%  
Thay Màn Hình Macbook Retina 2012 13 inch Giá: 7.000.000 VND new 99%
Thay Màn Hình Macbook Retina 2012 13 inch Giá: 6.000.000 VND new 98%
Thay Màn Hình Macbook Retina 2012 13 inch Giá: 7.500.000 VND New 97%
Thay Màn Hình Macbook Retina 2012 13 inch Giá: 5.500.000 VND new 96%
Thay Màn Hình Macbook Retina 2012 13 inch Giá: 5.000.000 VND new 95%
Thay Màn Hình Macbook Retina 2012 13 inch Giá: 5.000.000 VND new94%
Thay Màn Hình Macbook Retina 2012 13 inch Giá: 5.000.000 VND new 90% 

THAY MÀN HÌNH MACBOOK PRO 

 

Thay Màn Hình Macbook Pro 15 inch 2012 Giá 4tr5 Bào Hành 06 Tháng

Thay Màn Hình Macbook Pro 15 inch 2011 Giá 4tr5 Bào Hành 06 Tháng

Thay Màn Hình Macbook Pro 15 inch 2010 Giá 4tr Bào Hành 06 Tháng

Thay Màn Hình Macbook Pro 13 inch 2012 Giá 4tr5 Bào Hành 06 Tháng

Thay Màn Hình Macbook Pro 13 inch 2011 Giá 4tr5 Bào Hành 06 Tháng

Thay Màn Hình Macbook Pro 13 inch 2010 Giá 4tr Bào Hành 06 Tháng

THAY MÀN HÌNH MACBOOK RETINA 12 INCH 

Thay Màn Hình Macbook Retina 12 inch  Giá 12tr New 100  Bào Hành 06 Tháng

Thay Màn Hình Macbook Retina 12 inch  Giá 10 tr New 99%   Bào Hành 06 Tháng

Thay Màn Hình Macbook Retina 12 inch  Giá 8tr New 98%  Bào Hành 06 Tháng

 

Bảo Hành 6 Tháng

Công Thay 500.000

Hoteline: 028.6272 1537 – 0903 963 966

2 Đường Đồng Nai , P2, Tân Bình, TP HCM
(Đối Diện Sân Bay Tân Sơn Nhất, Không Phải Quận 10)

http://kfs.vn/san-pham/man-hinh-macbook-retina-2017/

Tin tức mới

Những địa chỉ bán apple Watch uy tín tại HCM

Những địa chỉ bán apple Watch uy tín tại HCM

Tháng Mười Hai 26, 2020
Những địa chỉ bán Imac uy tín tại HCM

Những địa chỉ bán Imac uy tín tại HCM

Tháng Mười Hai 26, 2020
Những địa chỉ bán ipad uy tín tại HCM

Những địa chỉ bán ipad uy tín tại HCM

Tháng Mười Hai 26, 2020
Những địa chỉ bán macbook uy tín tại HCM

Những địa chỉ bán macbook uy tín tại HCM

Tháng Mười Hai 26, 2020
Những địa chỉ bán laptop uy tín tại HCM

Những địa chỉ bán laptop uy tín tại HCM

Tháng Mười Hai 26, 2020
Những địa chỉ sửa ipad uy tín tại HCM

Những địa chỉ sửa ipad uy tín tại HCM

Tháng Mười Hai 26, 2020
Những địa chỉ sửa iphone uy tín tại HCM

Những địa chỉ sửa iphone uy tín tại HCM

Tháng Mười Hai 26, 2020
Những địa chỉ sửa laptop uy tín tại HCM

Những địa chỉ sửa laptop uy tín tại HCM

Tháng Mười Hai 26, 2020
Những địa chỉ sửa Imac uy tín tại HCM

Những địa chỉ sửa Imac uy tín tại HCM

Tháng Mười Hai 26, 2020

Các dịch vụ khác

Cứu Dữ Liệu Macbook – IMAC – Mac Pro – Mac Mini

Cứu Dữ Liệu Macbook – IMAC – Mac Pro – Mac Mini

Tháng Mười Hai 12, 2018
Thay TracTrackpad Macbook , Chuột Macbook , Touchpad Macbook

Thay TracTrackpad Macbook , Chuột Macbook , Touchpad Macbook

Tháng Mười Hai 8, 2018
Vệ Sinh Macbook TP HCM Lấy Ngay

Vệ Sinh Macbook TP HCM Lấy Ngay

Tháng Mười Hai 8, 2018
Thay PIN Macbook

Thay PIN Macbook

Tháng Mười 23, 2018
Cài Đặt Phần Mềm Macbook

Cài Đặt Phần Mềm Macbook

Tháng Mười 9, 2018
Mở ICloud Macbook, Xoá Password Macbook

Mở ICloud Macbook, Xoá Password Macbook

Tháng Mười 9, 2018
Thay Màn Hình MacBook

Thay Màn Hình MacBook

Tháng Chín 30, 2018
Nâng Cấp Ổ Cứng SSD Cho Macbook

Nâng Cấp Ổ Cứng SSD Cho Macbook

Tháng Tám 24, 2018
Báo Giá Linh Kiện Và dịch vụ Macbook

Báo Giá Linh Kiện Và dịch vụ Macbook

Tháng Bảy 13, 2018