Share on facebook
Share on google

IMAC cắm điện vô không lên nguồn , không đổ chuông , không có bất kỳ tính hiệu gì

IMAC  lên nguồn nhưng tắt ngay hoặc chạy được vài phút là tắt hẳn hoặc tắt rồi mở  nguồn  lên rồi lại tắt tiếp.

 

 

 

Tin tức mới

Demo kinh nghiệm

Tháng Bảy 22, 2018

Demo tin tức

Tháng Bảy 22, 2018

Các dịch vụ khác