Share on facebook
Share on google

SỬA IPHONE PHẦN CỨNG

Chuyên : Macbook – IMAC – Iphone – IPAD – Laptop – Máy Tính…

Số 2A-2B Đường Đồng Nai, Phường 2, Tân Bình , TP HCM

Hotline: 028.6272 1537 – 0903 963 966

www.suamacbook.kfs.vn 

  • Thời gian sữa chữa: tùy thuộc vào từng lỗi
  • Thời gian bảo hành 1 tháng
  • Giá lên xuống theo thời gian nên vui lòng liên hệ trực tiếp để được báo giá chính xác .

Lỗi không vào được 3G, 4G:

Iphone 11 pro max : liên hệ

Iphone 11 pro : Liên hệ

Iphone 11 : Liên hệ

Iphone XS max: 2.000.000

Iphone XS: 1.500.000

Iphone XR: 1.500.000

Iphone X: 1.500.000

Iphone 8 Plus: 1.200.000

Iphone 8: 1.000.000

Iphone 7 Plus: 700.000

Iphone 7: 650.000

Iphone 6S Plus: 600.000

Iphone 6S: 550.000

Iphone 6 Plus: 500.000

Iphone 6G: 450.000

Lỗi mất sóng Wifi, wifi yếu và ẩn WIFI:

Iphone 11 pro max : liên hệ

Iphone 11 pro : Liên hệ

Iphone 11 : Liên hệ

Iphone XS max: 2.500.000-3.000.000

Iphone XS: 2.000.000-2.500.000

Iphone XR: 2.000.000-2.500.000

Iphone X: 2.000.000

Iphone 8 Plus: 1.500.000

Iphone 8: 1.350.000

Iphone 7 Plus: 650.000

Iphone 7: 600.000

Iphone 6S Plus: 550.000

Iphone 6S: 500.000

Iphone 6 Plus: 450.000

Iphone 6G: 400.000

Lỗi hao pin nhanh, mau nóng máy, báo pin ảo, không nhận sạc:

Iphone 11 pro max : liên hệ

Iphone 11 pro : Liên hệ

Iphone 11 : Liên hệ

Iphone XS max: 2.000.000

Iphone XS: 1.800.000

Iphone XR: 1.800.000

Iphone X: 1.500.000

Iphone 8 Plus: 1.200.000

Iphone 8: 1.000.000

Iphone 7 Plus: 550.000

Iphone 7: 500.000

Iphone 6S Plus: 450.000

Iphone 6S: 400.000

Iphone 6 Plus: 350.000

Iphone 6G: 300.000

Lỗi bluetooth không chia sẻ được:

Iphone 11 pro max : liên hệ

Iphone 11 pro : Liên hệ

Iphone 11 : Liên hệ

Iphone XS max: 2.300.000

Iphone XS: 2.000.000

Iphone XR: 2.000.000

Iphone X: 1.400.000

Iphone 8 Plus: 1.100.000

Iphone 8: 950.000

Iphone 7 Plus: 650.000

Iphone 7: 550.000

Iphone 6S Plus: 500.000

Iphone 6S: 450.000

Iphone 6 Plus: 400.000

Iphone 6G: 350.000

Lỗi không mở được máy, sụp nguồn, mất nguồn:

Iphone 11 pro max : liên hệ

Iphone 11 pro : Liên hệ

Iphone 11 : Liên hệ

Iphone XS max: 3.500.000

Iphone XS: 3.000.000

Iphone XR: 3.000.000

Iphone X: 2.500.000

Iphone 8 Plus: 1.500.000

Iphone 8: 1.400.000

Iphone 7 Plus: 1.100.000

Iphone 7: 900.000

Iphone 6S Plus: 800.000

Iphone 6S: 700.000

Iphone 6 Plus: 600.000

Iphone 6G: 500.000

Lỗi văng khỏi ứng dụng, treo máy, tự khởi động:

Iphone 11 pro max : liên hệ

Iphone 11 pro : Liên hệ

Iphone 11 : Liên hệ

Iphone XS max: 2.500.000-3.000.000

Iphone XS: 2.000.000

Iphone XR: 2.000.000

Iphone X: 1.500.000

Iphone 8 Plus: 1.200.000

Iphone 8: 1.000.000

Iphone 7 Plus: 850.000

Iphone 7: 700.000

Iphone 6S Plus: 600.000

Iphone 6S: 500.000

Iphone 6 Plus: 400.000

Iphone 6G: 400.000

Lỗi mặt kính vỡ, bị liệt, loạn cảm ứng:

Iphone 11 pro max : liên hệ

Iphone 11 pro : Liên hệ

Iphone 11 : Liên hệ

Iphone XS max: 2.000.000

Iphone XS: 1.100.000-1.500.000

Iphone XR: 1.100.000-1.500.000

Iphone X: 1.200.000

Iphone 8 Plus: 1.000.000

Iphone 8: 900.000

Iphone 7 Plus: 800.000

Iphone 7: 750.000

Iphone 6S Plus: 600.000

Iphone 6S: 550.000

Iphone 6 Plus: 400.000

Iphone 6G: 400.000

Lỗi mất âm thanh, gọi không nghe, không nghe nhạc được:

Iphone 11 pro max : liên hệ

Iphone 11 pro : Liên hệ

Iphone 11 : Liên hệ

Iphone XS max: 1.800.000-2.000.000

Iphone XS: 1.500.000

Iphone XR: 1.500.000

Iphone X: 1.400.000

Iphone 8 Plus: 1.200.000

Iphone 8: 1.000.000

Iphone 7 Plus: 800.000

Iphone 7: 600.000

Iphone 6S Plus: 550.000

Iphone 6S: 500.000

Iphone 6 Plus: 400.000

Iphone 6G: 400.000

Lỗi camera trước, sau:

Iphone 11 pro max : liên hệ

Iphone 11 pro : Liên hệ

Iphone 11 : Liên hệ

Iphone XS max: 2.000.000

Iphone XS: 1.700.000

Iphone XR: 1.700.000

Iphone X: 1.500.000

Iphone 8 Plus: 1.200.000

Iphone 8: 1.100.000

Iphone 7 Plus: 900.000

Iphone 7: 800.000

Iphone 6S Plus: 600.000

Iphone 6S: 500.000

Iphone 6 Plus: 400.000

Iphone 6G: 400.000

Lỗi màn hình trắng, xanh, mất đèn màn hình, nhòe màu:

Iphone 11 pro max : liên hệ

Iphone 11 pro : Liên hệ

Iphone 11 : Liên hệ

Iphone XS max: 2.500.000

Iphone XS: 2.000.000

Iphone XR: 2.000.000

Iphone X: 1.800.000

Iphone 8 Plus: 1.300.000

Iphone 8: 1.100.000

Iphone 7 Plus: 800.000

Iphone 7: 700.000

Iphone 6S Plus: 600.000

Iphone 6S: 500.000

Iphone 6 Plus: 400.000

Iphone 6G: 400.000

Lỗi treo Logo, đơ máy, tự khởi động lại:

Iphone 11 pro max : liên hệ

Iphone 11 pro : Liên hệ

Iphone 11 : Liên hệ

Iphone XS max: 2.500.000-3.000.000

Iphone XS: 2.000.000

Iphone XR: 2.000.000

Iphone X: 1.500.000

Iphone 8 Plus: 1.200.000

Iphone 8: 1.000.000

Iphone 7 Plus: 850.000

Iphone 7: 700.000

Iphone 6S Plus: 600.000

Iphone 6S: 500.000

Iphone 6 Plus: 400.000

Iphone 6G: 400.000

Lỗi restore báo 4013, 4014, 9:

Iphone 11 pro max : liên hệ

Iphone 11 pro : Liên hệ

Iphone 11 : Liên hệ

Iphone XS max: 3.000.000

Iphone XS: 2.500.000

Iphone XR: 2.500.000

Iphone X: 2.500.000

Iphone 8 Plus: 2.000.000

Iphone 8: 1.800.000

Iphone 7 Plus: 1.200.000

Iphone 7: 900.000

Iphone 6S Plus: 700.000

Iphone 6S: 650.000

Iphone 6 Plus: 500.000

Iphone 6G: 500.000

Lỗi không nhận sim, mất sóng điện thoại, mất mạng di động:

Iphone 11 pro max : liên hệ

Iphone 11 pro : Liên hệ

Iphone 11 : Liên hệ

Iphone XS max: 3.000.000

Iphone XS: 2.500.000

Iphone XR: 2.500.000

Iphone X: 2.000.000

Iphone 8 Plus: 1.300.000

Iphone 8: 1.100.000

Iphone 7 Plus: 800.000

Iphone 7: 650.000

Iphone 6S Plus: 600.000

Iphone 6S: 600.000

Iphone 6 Plus: 500.000

Iphone 6G: 500.000

Lỗi mấy imei:

Iphone 11 pro max : liên hệ

Iphone 11 pro : Liên hệ

Iphone 11 : Liên hệ

Iphone XS max: 3.500.000

Iphone XS: 3.000.000

Iphone XR: 3.000.000

Iphone X: 2.400.000

Iphone 8 Plus: 1.500.000

Iphone 8: 1.200.000

Iphone 7 Plus: 1.000.000

Iphone 7: 800.000

Iphone 6S Plus: 600.000

Iphone 6S: 600.000

Iphone 6 Plus: 500.000

Iphone 6G: 500.000

Lỗi chế độ tai nghe:

Iphone 11 pro max : liên hệ

Iphone 11 pro : Liên hệ

Iphone 11 : Liên hệ

Iphone XS max: 2.000.000

Iphone XS: 1.800.000

Iphone XR: 1.800.000

Iphone X: 1.500.000

Iphone 8 Plus: 1.100.000

Iphone 8: 1.000.000

Iphone 7 Plus: 700.000

Iphone 7: 650.000

Iphone 6S Plus: 600.000

Iphone 6S: 550.000

Iphone 6 Plus: 500.000

Iphone 6G: 450.000

Lỗi không active được: 

Iphone 11 pro max : liên hệ

Iphone 11 pro : Liên hệ

Iphone 11 : Liên hệ

Iphone XS max: 3.000.000

Iphone XS: 2.500.000

Iphone XR: 2.500.000

Iphone X: 2.500.000

Iphone 8 Plus: 2.000.000

Iphone 8: 1.800.000

Iphone 7 Plus: 1.200.000

Iphone 7: 900.000

Iphone 6S Plus: 700.000

Iphone 6S: 650.000

Iphone 6 Plus: 500.000

Iphone 6G: 500.000

Lỗi Face ID, ẩn Face ID: 

Iphone XS max: 2.800.000

Iphone XS: 2.100.000

Iphone XR: 2.100.000

Iphone X: 1.500.000

Lỗi vân tay:

Iphone 11 pro max : liên hệ

Iphone 11 pro : Liên hệ

Iphone 11 : Liên hệ

Iphone 8 Plus: 1.200.000

Iphone 8: 1.000.000

Iphone 7 Plus: 800.000

Iphone 7: 650.000

Iphone 6S Plus: 500.000

Iphone 6S: 500.000

Iphone 6 Plus: 400.000

Iphone 6G: 400.000

Lỗi không có đèn pin, camera sau không có đèn flash:

Iphone 11 pro max : liên hệ

Iphone 11 pro : Liên hệ

Iphone 11 : Liên hệ

Iphone XS max: 1.700.000

Iphone XS: 1.400.000

Iphone XR: 1.400.000

Iphone X: 1.100.000

Iphone 8 Plus: 1.000.000

Iphone 8: 900.000

Iphone 7 Plus: 900.000

Iphone 7: 800.000

Iphone 6S Plus: 600.000

Iphone 6S: 600.000

Iphone 6 Plus: 350.000

Iphone 6G: 350.000

 

 

 

 

 

 

 

Tin tức mới

Những địa chỉ bán apple Watch uy tín tại HCM

Những địa chỉ bán apple Watch uy tín tại HCM

Tháng Mười Hai 26, 2020
Những địa chỉ bán Imac uy tín tại HCM

Những địa chỉ bán Imac uy tín tại HCM

Tháng Mười Hai 26, 2020
Những địa chỉ bán ipad uy tín tại HCM

Những địa chỉ bán ipad uy tín tại HCM

Tháng Mười Hai 26, 2020
Những địa chỉ bán macbook uy tín tại HCM

Những địa chỉ bán macbook uy tín tại HCM

Tháng Mười Hai 26, 2020
Những địa chỉ bán laptop uy tín tại HCM

Những địa chỉ bán laptop uy tín tại HCM

Tháng Mười Hai 26, 2020
Những địa chỉ sửa ipad uy tín tại HCM

Những địa chỉ sửa ipad uy tín tại HCM

Tháng Mười Hai 26, 2020
Những địa chỉ sửa iphone uy tín tại HCM

Những địa chỉ sửa iphone uy tín tại HCM

Tháng Mười Hai 26, 2020
Những địa chỉ sửa laptop uy tín tại HCM

Những địa chỉ sửa laptop uy tín tại HCM

Tháng Mười Hai 26, 2020
Những địa chỉ sửa Imac uy tín tại HCM

Những địa chỉ sửa Imac uy tín tại HCM

Tháng Mười Hai 26, 2020

Các dịch vụ khác

Cứu Dữ Liệu Macbook – IMAC – Mac Pro – Mac Mini

Cứu Dữ Liệu Macbook – IMAC – Mac Pro – Mac Mini

Tháng Mười Hai 12, 2018
Thay TracTrackpad Macbook , Chuột Macbook , Touchpad Macbook

Thay TracTrackpad Macbook , Chuột Macbook , Touchpad Macbook

Tháng Mười Hai 8, 2018
Vệ Sinh Macbook TP HCM Lấy Ngay

Vệ Sinh Macbook TP HCM Lấy Ngay

Tháng Mười Hai 8, 2018
Thay PIN Macbook

Thay PIN Macbook

Tháng Mười 23, 2018
Cài Đặt Phần Mềm Macbook

Cài Đặt Phần Mềm Macbook

Tháng Mười 9, 2018
Mở ICloud Macbook, Xoá Password Macbook

Mở ICloud Macbook, Xoá Password Macbook

Tháng Mười 9, 2018
Thay Màn Hình MacBook

Thay Màn Hình MacBook

Tháng Chín 30, 2018
Nâng Cấp Ổ Cứng SSD Cho Macbook

Nâng Cấp Ổ Cứng SSD Cho Macbook

Tháng Tám 24, 2018
Báo Giá Linh Kiện Và dịch vụ Macbook

Báo Giá Linh Kiện Và dịch vụ Macbook

Tháng Bảy 13, 2018