Share on facebook
Share on google

Các lỗi sau đây thuộc cao áp IMAC :

Máy đổ chuông mà không lên đèn hình

Máy lên hình chóp chóp sáng rồi tắt

Máy đang dùng chụp tối mà đền Caps lock vẫn nháy đèn

Máy lên hình và lên đèn mờ mờ…

Tin tức mới

Các dịch vụ khác