Share on facebook
Share on google

Các lỗi sọc màn hình IMAC thường gặp như :

Imac bị nhoè hình do cáp màn hình

Imac bị nhoè hình do va chạm

Imac bị nhoè hình do thời gian

Imac bị nhoè hình do tháo lắp sai

Imac bị nhoè hình do lỗi Card VGA hoặc nguồn VGA

Imac bị nhoè hình do RAM

 

Tin tức mới

Các dịch vụ khác