Share on facebook
Share on google

IMAC bị các lỗi sau cần phải thay Wifi :

Imac không nhận được wifi

Imac bắt sống wifi yếu

imac không nhận Bluetooth

Imac không nhận phím chuột

Imac không nhận được Airdrop

Imac không kết nối được với loa không dây hoặc các thiết bị không dây khác

Tin tức mới

Các dịch vụ khác