Share on facebook
Share on google

Các lỗi Card VGA IMAC cần thay thế và có các biểu hiện như sau chứng tỏ máy IMAC bạn lỗi VGA:

Máy IMAC của bạn đang dùng thì nhoè hình

IMAC kêu bíp bíp mà không lên hình

IMAC bị sọc toàn màn hình

IMAC bị trắng hình

IMAC bị quá nóng và đơ máy

IMAC bị quá nóng rồi nhoè hình xong sụp nguồn luôn

IMAC không out ra màn hình Cinema được

Tin tức mới

Các dịch vụ khác